چگونه بر اساس کتاب دستور نماز خواندن مقارنات نماز را به جا آوریم؟

هانیه خان بابائی | ۱۴ آذر ۱۳۹۵ | یکشنبه, 12:15 ب.ظ
اهمیت و جایگاه نماز در سخنان معصومین: شیعیان مارا در اوقات نماز آزمایش کنید که چقدر به فکر نمازشان هستند.