چگونه آب و هوا بر رشد گیاه تاثیر می گذارد؟

Khatibi | ۱۸ دی ۱۳۹۶ | دوشنبه, 06:45 ق.ظ
عوامل متعددی بر رشد گیاه تاثیر می گذارند که به دو دسته عوامل داخلی و عوامل خارجی تقسیم می شوند. عوامل داخلی همان تاثیر ژنتیک ...