چگونه ساز دهلک (dholak) ساخته و نواخته می شود؟

فرزاد عبداله زاده | ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ | دوشنبه, 05:10 ق.ظ
دهلک یک ساز کوبه ای دو طرفه می باشد که در مناطق جنوبی آسیا مورد استفاده قرار می گیرد. این ساز در  بلوچستان ایران نیز ...