چگونه گل شیپوری پرورش دهیم؟

سپیده نریمانی | ۲۳ آبان ۱۳۹۵ | یکشنبه, 15:41 ب.ظ
نام علمی: جنس Zantedeschiaنام انگلیسی: Calla lily, Arum lilyخانواده: گل شیپوریان (Araceae)گل شیپوریگل های رنگارنگ شیپوری با برگ های کشیده لک دار، حس پویایی و ...