چگونه مدل گونه و ابروی مناسب برای انواع فرم صورت انتخاب کنیم ؟

زهرا ادیب | ۳ خرداد ۱۳۹۶ | چهارشنبه, 12:30 ب.ظ
فرم صورت به شکل های متفاوتی تقسیم می شود که نرمال ترین فرم صورت شکل بیضی است.6 نوع فرم صورت است.    1. بیضی 2. گرد   3. ...