ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

8 − 8 =

بستن
بستن

برچسب : مترو تگ | ویکی چجور

آشنایی با ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰی CPU قطار؟

آشنایی با ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰی CPU قطار؟

سیامک | ۲۶ مهر ۱۳۹۸ | جمعه, ۰۸:۰۰ ق.ظ
ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي CPU قطار اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﻓﺮض Default ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ اﺟﺰاي ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر و ﭘﺮدازﻧﺪه را در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮد دارد. وﻟﻲ ﻗﺴﻤﺘﻲ از اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ...
آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺟﺰای ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر قطار

آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺟﺰای ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر قطار

سیامک | ۶ مهر ۱۳۹۸ | شنبه, ۰۸:۰۰ ق.ظ
آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺟﺰاي ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر قطار ﻧﺎم ﻗﻄﻌﺎت ENHANCED ADHESION SYSTEM ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻜﺮوﭘﺮوﺳﺴﻮر ﻣﺎﺟﻮل ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﻛﺰي Madule CPU ﺗﺮاﻧﺴﺪاﻛﺘﻮر وﻟﺘﺎژ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮ روي ﻣﻮﺗﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺮﻳﺎن وﻟﺘﺎژ سخنی با مخاطب اگر مخاطب ...
چگونه کلید های خودکار (موقعیت تابلویی) در قطار عمل می کنند؟

چگونه کلید های خودکار (موقعیت تابلویی) در قطار عمل می کنند؟

سیامک | ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ | دوشنبه, ۰۸:۰۰ ق.ظ
معرفی کلید های خودکار (موقعیت تابلویی) تابلوی کلیدهای خودکار  کلیدخودکار کنترل40 آمپری  کلیدهای خودکار روشنایی30 آمپری کلیدخودکار موضعی30 آمپری  کلیدخودکار کنترل موضعی 30 آمپری  کلیدهای خودکار پمپ یدکی روغنتوربوشارژ 30 آمپری  در ...
چگونه یک لکوموتیو  GT26 کار می کند؟

چگونه یک لکوموتیو GT26 کار می کند؟

سیامک | ۲۰ تیر ۱۳۹۸ | پنج شنبه, ۰۸:۰۰ ق.ظ
نحوه کار کردن لکوموتیو GT26 در این مقاله به شما همراهان گرامی وب سایت ویکی چجور نحوه عملکرد لکوموتیو GT26 را به صورت کامل شرح می ...

مطالب تصادفی پر بازدید