چگونه خاک را با کودهای آلی آماده زراعت نماییم؟

Khatibi | ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ | چهارشنبه, 12:30 ب.ظ
بخشي از عمليات آماده سازي زمين كه توامان با خاك ورزي ثانويه و يا همزمان با كاشت و به منظور تقويت و اصلاح حاصلخيزي خاك ...