چگونه می توانیم رشد علف های هرز را کنترل کنیم؟

Khatibi | ۱۳ بهمن ۱۳۹۶ | جمعه, 17:04 ب.ظ
علف هرز عبارت است از هر گياه مضر، ناخواسته و رقيب با گياه اصلي كه در مزرعه ديده شود. به عبارت ديگر، هر گياهي كه ...