چگونه می توانیم هویج و تربچه کشت نماییم؟

Khatibi | ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ | سه‌شنبه, 14:30 ب.ظ
سبزي ها انواع گوناگوني دارند كه هريك از آن ها علاوه بر احتياجات كلي همه ي گياهان، به شرايط و عمليات خاصي نياز دارند. در ...