چگونه بذرکاری نماییم؟

Khatibi | ۳ بهمن ۱۳۹۶ | سه‌شنبه, 04:55 ق.ظ
عواملي نظير مقدار آب، وسايل كاشت، جنس زمين، نوع گياه و اقليم منطقه در تعيين روش كاشت مؤثر است. به طور كلّي، روش هاي كاشت ...