چگونه خاک ورزی مناسبی برای زمین زراعتمان انجام دهیم؟

Khatibi | ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ | جمعه, 08:30 ق.ظ
خاک ورزی، عمليات مكانيكی است كه به منظور آماده سازی زمين براي كاشت گياهان زراعی و باغی انجام ميگيرد. در حقيقت، در مرحله خاک ورزی ...