چگونه مردم ایران در ۱۵ خرداد قیام کردند؟

فخر کامبیز | ۱۵ خرداد ۱۳۹۶ | دوشنبه, 04:30 ق.ظ
15 خرداد روز آغاز نهضت مقدس جمهوری اسلامی ایران، روز عصیان علیه طاغوت و طاغوتیان و روزی بود كه ملت ایران زیر بیرق اسلام گرد ...