چگونه اهداف زندگی خود را از قوه به فعل در آوریم؟؟؟

سعید بازبان | ۱۵ دی ۱۳۹۵ | چهارشنبه, 07:48 ق.ظ
حال که از هماهنگی اهداف و ارزش هایتان یقین حاصل کردید، وقت آن است که به سرعت به جنبه های اجرایی پرداخته و کار را ...