چگونه با استفاده از قوه‌ تخیل به اهداف زندگی خود دست‌ یابیم؟؟؟

سعید بازبان | ۱۵ دی ۱۳۹۵ | چهارشنبه, 06:45 ق.ظ
تخیل یعنی توانایی آفرینش تصاویر ذهنی خواسته های شما به گونه ای که پنداری این تصاویر پیشاپیش رخ داده است. برای مثال فرض کنید که ...