چگونه دولت الکترونیک خلق می شود؟

حمید واحدی | ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ | چهارشنبه, 08:14 ق.ظ
یکی از مهم ترین فرصت هایی که فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی را پیش روی ما قرار می دهد امکان استفاده از این فناوری ...