چگونه ترکمنان قراقویونلو و آق قویونلوها تشکیل شدند؟

پریسا ستارپور | ۳ اسفند ۱۳۹۶ | پنج‌شنبه, 09:00 ق.ظ
این دو طایفه از ترکمنان چادر نشین حدود خوارزم و اطراف دریاچه ی اورال محسوب می شدند.وجه تسمیه آنان ترسیم نقش گوسفند سیاه بر پرچم ...