قطع شدن دم مارمولک | چگونه مارمولک ها دم خود را قطع میکنند؟

مسعود اکبری | ۱ آذر ۱۳۹۵ | دوشنبه, 15:11 ب.ظ
نحوه قطع شدن دم مارمولک وقتی دشمنی به مارمولک حمله میکند مارمولک اغلب از معرکه میگریزد_مارمولکها خیلی سریع می دوند_اما گاهی جانور قسمتی از دم خود ...