چگونه میتوانیم قشر(غشاء) سگ را تروتمیز کنیم؟

فائزه چراغی | ۱۸ تیر ۱۳۹۶ | یکشنبه, 04:30 ق.ظ
گهگاهی پیرایش موهای بلند سگ شما باعث میشود که او را زننده نباشد  وکمک به جلوگیری از خمیرشدن یا ژولیده شدن موهای زاید او میشود.شما ...