چگونه با یک زن متولد برج حمل(بره-قوچ) قرار ملاقات بذاریم؟

سمانه عابدی | ۱۷ مهر ۱۳۹۸ | چهارشنبه, 16:00 ب.ظ
آموزش گذاشتن قرار ملاقات با زن متواد برج حمل یکی از نشانه های زنان برج حمل این است که موجودی قدرتمندتر و گریزان تر از مردها ...