چگونه از پوست دست و پا محافظت کنیم ؟

زهرا ادیب | ۱۵ خرداد ۱۳۹۶ | دوشنبه, 16:30 ب.ظ
گاهی اوقات فراموش میکنیم که فقط صورت نیست  که پوست دارد، دست و پا هم از پوست پوشیده شده اند. حقیقت اینجاست که این مناطق هم ...