چگونه اندازه گیری و الگوی صحیح قد شلوار را یاد بگیریم؟

افسانه میرمصطفایی | ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ | چهارشنبه, 08:00 ق.ظ
با متر از خط کمر تا لبه ی پایین شلوار را از خط پهلو تا روی پا اندازه بگیرید. این اندازه ممکن است کمر یا ...