آشنایی با دنیای اسب ها

الهام رضوان خواه | ۱۷ آبان ۱۳۹۸ | جمعه, 08:00 ق.ظ
 دنیای اسب ها بچه اسب کره اسب نام دارد وقتی کره است تازه به دنیا می آید. شبیه مادرش است اما قد و قواره اش خیلی کوچکتر ...