چگونه به تحولات سیاسی فرانسه در قرون جدید پی ببریم؟

Yalda Roozban | ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ | جمعه, 08:01 ق.ظ
اوضاع سیاسی اروپا در قرون جدید ثبات نداشت و دائماً در حال تغییر بود. قلمرو دولت ها و مرز کشورهای اروپایی به سرعت دگرگون می ...