چگونه به خدا توکل کنیم؟

هانیه خان بابائی | ۵ آبان ۱۳۹۵ | چهارشنبه, 12:42 ب.ظ
 توی هر کاری که می خواهد انجام دهد، به خدا توکل می کند ... آنچنان که گویی هیچ کس دیگری در عالم ندارد ... نه ...