چگونه اصول تربیت در دوره جوانی را به نحو احسن انجام دهیم؟؟

دادجویان | ۲۷ آذر ۱۳۹۵ | شنبه, 13:51 ب.ظ
تکمیل و تثبیت شخصیت جوان،سپردن مسئولیت به جوانان،راهنمایی و هدایت واقع گرایانه و عملی،بیان اهداف و انتظارات از زندگی،آزادی در عمل تحقیق و بیان،احترام به ...