چگونه از آزمون (دود)Smog عبور کنیم؟

سمانه عابدی | ۵ آبان ۱۳۹۸ | یکشنبه, 14:00 ب.ظ
آموزش طرز عبور از آزمون دود(smog) آزمایش دودها برای کاهش میزان آلودگی خودروها به هوا انجام می شود. با دولت محلی یا ایالتی خود تماس بگیرید تا ...