چگونه با فرزند یک تا دو ساله خود بازی کنیم؟؟

دادجویان | ۱۵ آبان ۱۳۹۵ | شنبه, 12:35 ب.ظ
کودک وقتي مي‌بيند که مي‌تواند جسمي‌را جابه جا کند، احساس قدرت و توانايي مي‌کندبهتر است خستگي و بي‌حوصلگي را کنار بگذاريد چون اين مساله که ...