چگونه متوجه تقلب دانش آموزان بشویم؟

نسرین ملکی | ۲۱ مهر ۱۳۹۸ | یکشنبه, 18:00 ب.ظ
آموزش گرفتن تقلب از دانش آموزان تقلب آکادمیک(مدرسه ای) و سرقت ادبی به طور چشمگیری افزایش یافته است . زیرا دانش آموزان برای حفظ انتظارات و خواسته‌های والدین ...