نحوه ایجاد آدرس دهی مطلق و آدر دهی نسبی در اکسل

پورنصیر | ۲۹ تیر ۱۳۹۸ | شنبه, 08:00 ق.ظ
آموزش اکسل آدرس دهی هنگام کپی برداری از محتویات یک خانه حاوی فرمول، آدرسهای بطور متناسب تغییر می کنند. اگر بخواهید در خانه کپی شده نیز از ...