چگونه Sheetها و فایل را در اکسل رمزگذاری کنیم؟

پورنصیر | ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ | چهارشنبه, 08:00 ق.ظ
رمزنگاری Sheetها و فایل ها در اکسل برای اینکه مطالب یا فایلها توسط افراد دیگر قابل دسترسی نباشد. فایل Excel  (اکسل) را رمزگذاری میکنیم. در صورتی که ...