چگونه عوامل متعددی بر رشد و نمو گیاهان تاثیر می گذارند؟

Khatibi | ۹ مرداد ۱۳۹۶ | دوشنبه, 15:00 ب.ظ
رشد و نمو شامل همه ي رويدادهايي مي شود كه باعث به وجودآمدن يك گياه و كامل شدن آن مى شود. بر اين اساس، رشد ...