چگونه با وجود بیماری کرونر قلبی به زندگی ادامه دهیم؟

حامد نمازی | ۱۹ مهر ۱۳۹۸ | جمعه, 20:00 ب.ظ
بیماری کرونری قلب چیست؟ به آسیب دیدگی شرایینی که وظیفه خونرسانی به قلب را بر عهده دارند، بیماری کرونر قلبی گفته می شود. در موارد مزمن، پلاکت ...