چگونه با فردی که بطور ناگهانی غش میکند رفتار کنیم؟

ناهید لاهرودی | ۴ مرداد ۱۳۹۵ | دوشنبه, 05:26 ق.ظ
وقتی فردی غش میکند اولین کمک هایی که می توانیم به وی بکنیم به چه صورت باید باشند چه عللی در ایجاد از حال رفتگی ...