چگونه با کودکان خجالتی وکمرو رفتارصحیح داشته باشیم؟

عاطفه کریم نژاد | ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ | چهارشنبه, 11:24 ق.ظ
نظام‌های آموزشی نقش بسیار تعیین کننده در رفع خجالتی کودکان دارد. در مدارسی که دانش آموزان را مداوم وادار به سکوت و اطاعت و تسلیم ...