چگونه دندان درد میگیریم ؟

ناهید لاهرودی | ۲۸ تیر ۱۳۹۵ | دوشنبه, 09:41 ق.ظ
چگونه دندان درد میگیریم ؟ دندان درد از آن دردهایی است که واقعاً تحملش سخت است. و بدتر از آن شنیدن نکوهش اطرافیان به خاطر سهل ...