چگونه پولیپور بینی به وجود می آید؟

ناهید عدالتخواه | ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ | سه‌شنبه, 12:00 ب.ظ
پولیپ عبارتست از هیپرپلازی ادماتوی مخاط دچار التهاب مزمن (عمدتا ماگزیلری واتموئید) و گسترش آن به صورت توده های نرم پولیپوئید بداخل بینی. اغلب پولیپ ...