چگونه ناهنجاریهای مادرزادی ایجاد می شود؟

ناهید عدالتخواه | ۱۳ بهمن ۱۳۹۶ | جمعه, 11:00 ق.ظ
شایعترین ناهنجاری مادرزادی سیستم اشک، انسداد مجرای نازولاکریمال است که در برخی موارد دو طرفه است. محل انسداد معمولا در دیستال مجرای نازولاکریمال و به ...