تشخیص لیپوم| چگونه بدانیم لیپوم ( Lipoma ) داریم؟

پورنصیر | ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ | یکشنبه, 08:00 ق.ظ
تشخیص لیپوم لیپوم یک تومور غیر سرطانی است، همچنین به عنوان یک تومور چربی شناخته می شود. (تشخیص لیپوم) این نوع تومورها معمولاً در قسمت تحتانی تنه، ...