چگونه عقاب دوباره متولد می شود؟

مسعود اکبری | ۱۷ آبان ۱۳۹۵ | دوشنبه, 15:14 ب.ظ
عمر عقاب 70 سال است ولی به 40 که رسید چنگال هایش بلند شده وانعطاف گرفتن طعمه را دیگر ندارد..نوک تیزش کندو بلند و خمیده ...