چگونه تشکیلات سیاسی و اداری در دوره قاجار شکل گرفت؟

Yalda Roozban | ۱۸ دی ۱۳۹۶ | دوشنبه, 01:00 ق.ظ
قاجاریان از جمله طوایف ترک بودند که نیروی قزلباشان را تشکیل دادند و شاه اسماعیل اول صفوی را در رسیدن به قدرت یاری کردند. شاه ...