چگونه با توقف به آهسته شدن روز خود کمک کنیم؟

sweetgirl | ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | جمعه, 10:51 ق.ظ
همه ما در ماراتن(مسابقه ی) زندگی روزمره شرکت می کنیم. ما مانند توپ های انفجاری در طول زمان هستیم. چیزها ی بسیاری اتفاق می افتد، ...