چگونه اقدامات عباس میرزا در دوران ولیعهدی بدانیم؟

پریسا ستارپور | ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ | جمعه, 05:00 ق.ظ
در سلسله ی قاجاریه عباس میرزا تنها فردی بود که برای حفظ خاک ایران و برقراری امنیت با رشادت و دلاوری مدت ها با دشمنان ...