چگونه امامان (ع) به زیبایی و آراستگی ظاهری در زندگی اهمیت می دادند؟

فریبا اصغرزاده | ۱۹ تیر ۱۳۹۷ | سه‌شنبه, 16:00 ب.ظ
اهمیت زیبایی و آراستگی ظاهری از دیدگاه امامان (ع) یکی از اصول مشترک در زندگی همه امامان معصوم (ع) علاوه بر آراستگی باطنی و روح و ...