چگونه حضرت موسی معجزه انجام دادند؟

هانیه خان بابائی | ۱۵ آبان ۱۳۹۵ | شنبه, 12:55 ب.ظ
 حضرت موسی (ع)، یک صد و بیست سال زندگی کرد، از این مدت، نزدیک به سی سال در کاخ فرعون مصر، و ده سال نزد ...