چگونه شتر سواری کنیم؟

سمیرا سپهری | ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ | چهارشنبه, 08:00 ق.ظ
آموزش شتر سواری هیچ حیوانی برای عبور از بیابان ، بهتر از شتر نجیب نیست. اما سوارشدن بر آن و سواری گرفتن از شتر، بخصوص اگه ...