چگونه تمامی جوانب را در نمایشگاه ها رعایت کنیم؟

عادل پورکریم | ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ | جمعه, 22:00 ب.ظ
رعایت تمامی جوانب را در نمایشگاه ها  در بسیاری از مواقع برگزار کننده ی نمایشگاه ها از این نکته ی مهم غافل میشوند که شرکت های مشارکت ...