چگونه یک نقاشی تصادفی انتزاعی ایجاد کنیم؟

فخر کامبیز | ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ | دوشنبه, 14:00 ب.ظ
آموزش نقاشی تصادفی انتزاعی آیا تا به حال رسم " نیستی " را در نظر گرفته‌اید؟ این نقاشی واقعا ً در مورد نقاشی انتزاعی ، نقاشی ...