تعبیر خواب جاز، طبل، دهل، تبیره و ضرب

kh hatefi | ۳ دی ۱۳۹۸ | سه‌شنبه, 11:31 ق.ظ
تعبیر خواب جاز، طبل، دهل بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی) جاز ،طبل ،دهل ،تبیره و ضرب همه در خوابهای ما یکسان قرار می گیرند و ...