هنگام حمله سگ وحشی چه باید کرد؟

مصطفی احسانی | ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | جمعه, 08:00 ق.ظ
حمله سگ وحشی و کارهایی که باید انجام دهیم حمله سگ وحشی به انسان امری است قابل پیشبینی و باید بهترین گزینه را در برابر مقابله ...