چگونه میتوانید یک سگ را کنترل کنید؟

فائزه چراغی | ۷ خرداد ۱۳۹۶ | یکشنبه, 03:30 ق.ظ
شاید زمانی شما تشخیص دادید که سگ خود را با گلاویز (قلاده) کنترل کنید.گاهی اوقات ممکن است با گرفتن او در آغوش یا الصاق یک ...